Đánh giá của Lý Cơ Hân

Lý Cơ Hân 8

Phim này có cái đoạn bà mẹ ép nữ chính tìm việc với tìm chồng xem thấy nhột gì đâu, cứ ngỡ như mẹ đang nói với mình ngoài đời :v