Đánh giá của Legolas

Legolas 9

Eva Green xinh và sang trọng khủng khiếp. Không thể rời mắt khỏi cô ấy!