Đánh giá của Phước Khánh

Phước Khánh 9

Phim hay nhiều tình tiết hồi hộp nhưng khúc cuối méo hiểu