Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 10

-Phim có nội dung và dẫn dắt thực tế.
-KHÔNG giả tạo và yểu điệu như avengers. Thời lượng cũng hợp lý không lê thê, cải lương.
- Phim ma cà rồng đơn thuần, không siêu anh hùng.
Tóm lại là rãnh rỗi bạn hoàn toàn có thể xem đỡ buồn dù cho có rất nhiều người chê.