Đánh giá của MinhVu88

MinhVu88 9

hành động chặt chém đã mắt đã tai và máu me be bét đúng như trong game