Đánh giá của Tien Buinamtien

Tien Buinamtien 2

Phim kết thúc đúng là ngoài dự đoán.Nàng thơ quỷ chết bởi sự phản bội trong tình yêu chứ không phải súng đạn.Thằng họa sĩ vẫn sống kìa, sao không ai cho nó chết đi ?