Đánh giá của Đào Trang

Đào Trang 9

Phim có một cốt truyện hay, mới lạ. Có diễn viên chính rất ăn ảnh và diễn rất tốt, truyền được cảm xúc cho người xem. Phim chỉ làm tớ không hiểu lắm ở đoạn cuối: Cô gái là quỷ lại bị giết bởi một cây súng nhỏ. Nhưng tại sao không chết ở khúc bị bắn trong rừng mà lại chết khi cũng bị bắn lần tiếp theo. Hay phim có ẩn ý là người bắn chính là người cô yêu?
Phim có một số cảnh 18+ nhẹ nhàng mà nghệ thuật nên các bạn nên cân nhắc khi dắt em nhỏ đi coi.