Đánh giá của Loan Salvia

Loan Salvia 8

Phim về đề tài kì bí, rất hay, hấp dẫn từ đầu đến cuối. Hy vọng có thêm phần 2.