Đánh giá của Linh Thuy

Linh Thuy 10

phim khá giàu có về nội dụng những tình tiết kinh dị mk rất thích. Đây là bộ phim khá hay và đáng để xem