Đánh giá của 959822867486631

959822867486631 10

D.O đúng thật tài năng, có thể đảm nhiệm ca việc hát và diễn viên. Một ca sĩ diễn xuất rất thật và giúp tôi có những giây phút thật vui vẻ