Đánh giá của Lililicat

Lililicat 8

Là một bộ phim hài nhưng mang đầy ý nghiã về tình thân. Tình tíêt phim rất hay, đem lại niềm vui cho mọi người. Phim rất đáng xem!