Đánh giá của Phuongtran999

Phuongtran999 10

Phim này thấy chưa quảng cáo rầm rộ trên fb lắm. Ra rạp mới thấy có phim . Hiuhiu .