Đánh giá của Tuyetnghi

Tuyetnghi 10

Phim này cảm động lúc anh trai dành hết tình cảm cho em, hy sinh cho em. Cảm động