Đánh giá của VArt

VArt 10

phim rất ý nghĩa. nói đúng tâm trạng của bất kể ai nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy. cái kết có hơi lưu luyến vì người anh ra đi