Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 9

Một phim rất đáng xem, khóc cũng đã mà cười cũng đã.

Chỉ còn thiếu chút cái thực của mấy anh điều tra sẽ thuyết phục hơn, phần này hay bị nhạt. Có chút thắc mắc, nếu ba của Nắng với Nắng không được cứu thì sao chạy ra pháp trường kịp nhỉ. Tính toán chờ ba của Nắng đầu thú mà không biết người đó có an toàn ra kịp pháp trường không hả ta.