Đánh giá của ericxu

ericxu 1

xem tụt hứng thật sự, dở ơi là dở luôn, dở từ sự dài dòng của nội dung cho đến phần lạm dụng hù dọa xem khá bực, không đáng xem