Đánh giá của Lê Văn Thiên Ấn

Lê Văn Thiên Ấn 4

Các doạ sợ của phim khá hay…tuy nhiên nội dung thì lại khá nhảm