Đánh giá của Tiênn Dừa

Tiênn Dừa 7

Không phải bộ phim quá xuất sắc nhưng đủ để làm mình nhớ đên. Cốt chuyện tuy là dễ đoán, mình thì thấy diễn biến trong phim hay và dễ thương. Mình thích ở phim là ít thoại, hàn động nhiều và làm mình cảm nhận nhiều hơn. Tuy ko quá tốt nhưng mình mong đợi, nhưng một bộ phim chỉnh chu vậy thì là thành công dòi ?