Đánh giá của Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Thùy Dương 10

Có một ngày, tôi coi một bộ phim không "bom tấn", không "kịch tính", không "hoàn hảo" nhưng lại không muốn rời khỏi rạp cho tới cuối cùng. Không biết những bạn khác buồn ngủ kiểu gì nhưng mình sẽ coi lại phim lần nữa, chắc chắn.