Đánh giá của nguyên

nguyên 9

phim cho mọi người góc nhìn rõ hơn về dân tộc Mông khu vực Tây bắc, cuộc sống của họ ko hoàn toàn đẹp như phong cảnh mà thiên nhiên ban tặng