Đánh giá của ericxu

ericxu 10

phim xuất sắc nhất đầu năm 2022, nhịp khá chậm nhưng rất cuốn và 150 phút không hề uổng phí tí nào, đáng xem.