Đánh giá của sadhorror.....

sadhorror..... 10

Phim rất đỉnh, đỉnh từ cảnh quay cho đến nội dung cũng không chán, cuốn theo từng giây phút của phim.