Đánh giá của Hiếu Hồ

Hiếu Hồ 10

Sora và siro nghĩa là bầu trời trong trang . riku và shuvi nghĩa là mặt đất đen tối. rõ ràng 2 cặp đôi này là 1 nhưng mang trong mình số phận trái ngược nhau. 1 cặp đc làm vợ chồng nhưng kết cục bi thảm .1 cặp làm ae kết cục happy