Đánh giá của rocket

rocket 9

Phim rất sâu sắc và ẩn dụ.Đây như kiểu là 2 câu truyện lồng ghép vào nhau đầy ám ảnh, bạo lực và đen tối.Một bộ phim rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm!!!