50 %

Northmen: A Viking Saga nhận được 2 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 6.50.

Chưa có review nào về Chiến Binh Phương Bắc.