Đánh giá của 466629707059145

466629707059145 7

Phim cần thêm nhiều yếu tố gây ám ảnh như âm thanh, hình ảnh ma mị,... và thêm cả ý nghĩa nhân văn, chứ không nên chỉ tập trung vào màu sắc. Đây chỉ là một bộ phim xem được, chứ không xuất sắc!