Đánh giá của nguyennghiatanhky

nguyennghiatanhky 6

Vẫn mô típ cũ, dùng âm thanh lấn át để gây hiệu ứng kinh dị, nội dung không đặc sắc