Đánh giá của PhamHoai

PhamHoai 4

Phim ma mà chả sợ gì mấy, những cảnh trong phim không có sự mới mẻ. Nói chung là phim chán. Không nên xem.