Đánh giá của taydang92

taydang92 6

Rất ghi nhận sự ấp ủ, cố gắng của anh Huỳnh Đông để cho ra tác phẩm đầu tay, nhưng phim không thể gọi là hay mà chỉ chấp nhận là xem được. Phim đánh vào nỗi sợ từ tâm lý người xem hơn là hình thức hù dọa bằng hình ảnh bên ngoài!