Đánh giá của Bất Hối

Bất Hối 7

Phim đáng xem cho chị em nhưng nhiều chỗ m thấy ko hợp lý lắm. ?