Đánh giá của Lê Thị Tuyết Hân

Lê Thị Tuyết Hân 8

Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng khá ổn định. Nhiều tình tiết hài hước.