Đánh giá của charming

charming 10

tuyệt vời, kịch bản, diễn xuất đều đáng xem.
hơn 2 tiếng đồng hồ trong rạp là quãng thời gian xứng đáng