Đánh giá của Loan Anh

Loan Anh 10

Phim hay, hiệu ứng đẹp, diễn viên tuyệt vời. Không có gì đáng tiếc. Rất hài lòng.