Đánh giá của Hoàng Ân

Hoàng Ân 5

Làm mong chờ cả mấy tuần để đi xem, coi rồi mới thấy k được như mong đợi, tình tiết nhàm chán, k có liên kết với nhau, tuy là biết nối tiếp phần trước đó nhưng cũng phải dựng phim cho ng không xem phần trước hiểu, đằng này vô xem cảm thấy k cảm xúc gì cả. Tình tiết qá rời rạc để lưu lại dấu ấn cho ng xem. Được cái nhìn Cảnh Điềm đẹp nên thích quá đi :)))).