Đánh giá của Huy Hoàng

Huy Hoàng 9

Tui thấy film này cũng hay . Film có nhiều yếu tố gây hài , diễn viên đóng tốt còn khiến cho người ta giật mình và cảm động về tình mẹ con nữa