Đánh giá của LeMinhBao

LeMinhBao 9

Tổng thể cuốn hút từ đầu đến cuối phim, vẫn vẻ lả lơi đó, Jack Sparrow thầm mê hoặc từng khung hình, tạo hình tuyệt vời, mọi thứ trọn vẹn!