Đánh giá của Lord

Lord 8

Jack Sparrow vẫn là linh hồn của thương hiệu Pirates of the Caribbean.