Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

Một bữa tiệc âm nhạc vui tươi. Nhiều hài hước hóm hỉnh. Nhưng so với những món lên trước, cái kết không thực sự ổn. Chưa kể có nhiều tình tiết cho qua dễ dàng quá nên cũng thiếu thuyết phục.