Đánh giá của Kurein

Kurein 8

Phim hay, âm nhạc cũng toẹt vời, bị cái mạch phim diễn ra hơi nhanh tí, xem giải trí khá là ổn.