Đánh giá của 391147195067840

391147195067840 5

Phim khá nhạt, xem ko hấp dẫn lắm, cảm thấy thất vọng khá nhiều!