Đánh giá của Vy Nguyen3

Vy Nguyen3 7

Phim hay dễ thương ko quá nặng về kinh dị.... nói chung ai coi kiêu hãnh và định kiến rồi thì cũng sẽ thích phim này