Đánh giá của Drago Nguyễn

Drago Nguyễn 8

Phim rất ok về kĩ xảo , nội dung cũng lôi cuốn và hấp dẫn ^^ duy chỉ có quái thú đánh nhau hơi ít , bản thân cảm thấy ch đã mắt ! Nhưng mô hình chug phim hay