Đánh giá của Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam 9

Đoạn cuối rất epic luôn. Xem lại nhớ phim king kong... Nhưng con khỉ đột này lầy lội lắm nhé. Xem buồn cười ??