Đánh giá của hotakky

hotakky 7

Một nội dung cũ mèm với những diễn biến cũ kỹ, quái thú xấu, giả, không đáng sợ, kỹ xảo lúc đẹp lúc xấu và lộ, nhưng nhìn chung Rampage vẫn là một phim có tính giải trí tốt, hấp dẫn. Ít ra với thời lượng ngắn tầm 1h30 phút thì nó không làm mình phát cáu. Tình tiết gọn, thoại chất. Nhân vật chính và bạn đồng hành duyên dáng, mỗi tội phản diện nhạt toẹt :)