Đánh giá của Thu Huang

Thu Huang 10

phim hay, nếu train to busan đc 10 điểm thì phim này cũng đáng 8-9 điểm đấy