Đánh giá của Truong Thu

Truong Thu 7

Phim có phần hình ảnh, âm thanh đẹp, sống động. Rất thích.
Motif phim cũ như hồi giờ, không gì mới, có thể đoán trước tình huống.