Đánh giá của shocklong1

shocklong1 7

Bộ phim hài hước cực kỳ .Tuy đã có tuổi nhưng các cô gái vẫn đem đến độ chịu chơi của giới trẻ .Cuộc gặp gỡ đầy cam go biến cố nhưng từ đó mang lại tiếng cười duyên đến cho bộ phim.