Đánh giá của Trissica_Jonkers

Trissica_Jonkers 6

Phim phần đầu hơi dài và khá mệt mỏi. Nhưng càng về cuối, cao trào càng được đẩy lên và đỉnh điểm là cái kết rất bất ngờ và không còn gì hay hơn.