Đánh giá của ericxu

ericxu 4

phim nhạt và xem cũng không có gì đặc sắc cả , đoạn kết có hậu nên về phần ý nghĩa thì cũng ổn còn về nội dung thì thảm họa .
không đáng xem .