Đánh giá của Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn 9

Ngang bằng với các phần trước. Gần 7/9 thời gian tập trung vào khai thác nhân vật và cốt truyện. Mạch phim nhanh nhưng tóm gọn nội dung. Những cái bẫy được thiết kế với cấu tạo không ai ngờ tới mặc dù không tra tấn bê bết cho lắm (không dã man như các phần trước đó).
Phần hình ảnh thì rất tốt. Dàn diễn viên còn ít, không đủ người thì bẫy cũng ít đi hơn, suy ra thời lượng phim ngắn hơn các phần trước.
Về cuối phim, người xem sẽ ngạc nhiên từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thành ra phần này thuộc kiểu phim thriller rồi chứ không còn là horror nữa.